Manuální terapie – hrazené pojišťovnou

  • Kineziologický rozbor
  • Manuální terapie
  • LTV
  • Provedení kineziologického rozboru pacienta – vyšetření pacienta
  • Léčebná tělesná výchova – LTV
  • Léčebná tělesná výchova na NF podkladě
  • Techniky měkkých tkání
  • Reflexní masáže
  • Mobilizace periferních kloubů a mobilizace v oblasti páteře