Léčba suchou jehlou

Efektivní a rychlý způsob léčby k odstranění bolesti ve svalu

Cílem terapie „suchou jehlou“ – „dry needle“ ve fyzioterapii je uvolnit konkrétní bolestivá místa ve svalu, tzv. triggerpoints (spoušťové body bolesti), nebo-li tzv. „svalové uzlíky“, které jsou spouštěcími body bolesti. Suchá jehla svaly uvolní a s tím se dostaví i lepší průtok krve.

Pacienti, kteří podstupují ošetření suchou jehlou, obvykle zaznamenávají rychlé zlepšení a ústup bolesti ihned po aplikaci.

Příčina vzniku těchto bolestí může být různá, např: úraz, akutní svalové přetížení, prochladnutí, stresová situace (emocionální faktor), anebo špatné pohybové návyky (chronické přetěžování).

Terapie suchou jehlou se provádí sterilními, jednorázovými akupunkturními jehlami s dodržováním zásad bezpečné aplikace.

Kontraindikace aplikace jsou horečnaté stavy, defekty na kůži, ale i obava z aplikace jehel apod.