Manuální terapie – nehrazené pojišťovnou

  • Klasické masáže
  • Sportovní fyzioterapie
    • cílené vyšetření dle sportu
    • cílená léčba dle sportu
  • Sportovní masáže
  • Kineziotaping
  • Léčba suchou jehlou
  • Jehlová akupunktura – provádí RHB lékař